Wat is een noodtandarts België precies?

Tandpijn is één van de meest vervelende soorten pijn die een mens kan ervaren. Dit niet alleen omdat deze pijn er bekend om staat uit te kunnen stralen naar andere delen van het hoofd, daarnaast is ze vaak ook behoorlijk hardnekkig. In bepaalde gevallen zorgt het niet snel behandelen van tandpijn er eveneens voor dat je geconfronteerd kan worden met nog ergere problemen die bovendien ook de pijn alleen maar nog erger zullen maken. Gelukkig is het bij ernstige tandpijn altijd mogelijk om een noodtandarts België op te bellen. Hij of zij kan jou snel verder helpen, ook wanneer je bij je normale tandarts tijdig niet terecht kan. Meer hierover kom je te weten hier op deze pagina. 

Welk probleem stelt er zich vaak in de praktijk?

Laat ons om te beginnen eerst even kijken naar de problemen die zich vaak stellen in de praktijk. Een zeer belangrijk probleem dat zich stelt is dat het merendeel van de tandartsen in België over een behoorlijke wachtlijst beschikken. Dit betekent dat je vaak niet zomaar even snel bij je tandarts langs kan gaan. Dit ook niet wanneer er sprake is van een bepaald probleem dat urgent moet worden opgelost. Dat is bijzonder zorgwekkend en ook erg vervelend. In het bijzonder wanneer je krijgt af te rekenen met zeer ernstige tandpijn spreekt het immers voor zich dat je er niet op zit te wachten om weken of soms zelfs maanden te moeten wachten voordat je probleem verholpen wordt. Een beroep doen op een noodtandarts België kan in die situatie zorgen voor een prima oplossing. 

Wanneer kan je deze tandarts contacteren?

Bovenstaande is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar wanneer beschik je dan precies over de mogelijkheid om een noodtandarts België te contacteren? Zeer eenvoudig. Dit kan eigenlijk elke dag van het jaar. Dit niet alleen tijdens weekdagen, maar ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een probleem dat in het weekend opduikt. Zelfs op zondag is het mogelijk om een bezoek te brengen aan een noodtandarts België. Het spreekt immers voor zich dat tandpijn er helemaal geen rekening mee houdt of het nu een weekdag of bijvoorbeeld een zondag is, integendeel. Je dient er wel rekening mee te houden dat contact opnemen met een dergelijke tandarts alleen bedoeld is voor noodgevallen. Dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld een standaard controle van het gebit. 

Met welke problemen kan je terecht bij een noodtandarts België? 

Het is zoals hierboven reeds vermeld niet de bedoeling om voor de standaard zorg van je tanden een beroep te doen op de diensten van een noodtandarts België. Wanneer kan je dan wel een beroep doen op deze persoon? Zeer eenvoudig. Dit is het geval wanneer je:

  • Te maken hebt met ernstige kiespijn;
  • Een gebroken of uitgeslagen tand hebt; 
  • Er sprake is van (ernstig) bloedend tandvlees;
  • Je te maken hebt met een infectie of een abces; 
  • Er sprake is van een zwelling in het gezicht;

Heb je een vulling of bijvoorbeeld een kroon verloren? Dan spreekt het voor zich dat dit ook een snelle tussenkomst vereist. Ook in dat geval is het dan ook de moeite meer dan waard om ervoor te kiezen om in contact te treden met één van de noodtandartsen die er zijn in België en je vind ze op Denturgent.be.